วิธีการสมัครเรียน และขั้นตอนการเปิดหลักสูตร 1. โทรแจ้งความประสงค์สมัครเรียน ในหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อจองคิว/ล็อค วันและรอบเวลา ที่ผู้เรียนสะดวก

  มือถือ : 081 494 4670 หรือ 097 205 8155 (8.30 น. - 17.30 น.) หรือ Line ID : siligon

  ปกติเวลาเรียนในแต่ละวัน สามารถแบ่งเป็น 3 รอบหลักๆ ตามตารางด้านล่างนี้ (*สามารถ เลือกเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งของวันที่ต้องการเรียน ตามผู้เรียนสะดวก)

  * หากมีกรณีจำเป็น สามารถปรับรอบเวลา นอกเหนือจากที่กำหนดในตารางนี้ก็ได้ ให้แจ้งเป็นกรณีพิเศษ

  9.00-12.00 พักเที่ยง 1 ชม. 13.00-16.00 พัก 30 นาที 16.30-19.30

  * ทุกหลักสูตรเรียนจำนวน 7 ครั้ง(21 ชม.), ครั้งละ 3 ชั่วโมง ( ดู หลักสูตร ต่างๆ )


 2. ชำระเงินค่าอบรม / อัตราอบรมตามล่างนี้ :

  อัตราค่าอบรม


  ทุกหลักสูตร
  (คลิกดู หลักสูตร ต่างๆ) จัดระบบเวลาเรียนแบบเดียวกันทั้งหมด หลักๆคือ จะเรียนจำนวน 7 ครั้ง/ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวมเป็น 21 ชม.) โดยอัตราค่าอบรมทุกหลักสูตรเท่ากันทั้งหมด รูปแบบดังนี้

  เรียน(ที่สตูดิโอ สุราษฎร์ฯ) เรียนเป็นกลุ่ม/มาสมัครพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป : ค่าอบรมหลักสูตรละ 7,900 บาท /ต่อหนึ่งท่าน/ต่อหนึ่งหลักสูตร

  - เรียน(ที่สตูดิโอ สุราษฎร์ฯ) เรียนเดี่ยว ค่าอบรม : 9,900 บาท /ต่อหนึ่งหลักสูตร

  - เรียนสดออนไลน์ (*เรียนสดไม่ใช่คลิปบันทึก) ค่าอบรมเรียนเดี่ยว : 7,800 บาท / ต่อหนึ่งหลักสูตร (21 ชม.)
  *หรือเรียนกลุ่ม สมัครเรียนพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป ลดอีก เพียง 6,800 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร (เรียนออนไลน์ ผู้เรียนต้องมี Internet+ลำโพงหูฟังที่มีไมค์ (เชื่อมต่อกันโดยผ่านโปรแกรม TeamViewer) ... ทดสอบระบบก่อนได้

  ( *โดยขอมัดจำกึ่งหนึ่งก่อน เพื่อจอง-ล็อค รอบวัน/เวลาที่ต้องการล่วงหน้าไว้ก่อนได้ แล้วจึงค่อยจ่ายส่วนที่เหลือในวันเริ่มเรียนต่อไปได้ )

  ===========================================================================
  * เฉพาะ 3DS Max เรียนปกติ 7 ครั้ง(21 ชม.)... แต่ถ้าเพิ่มในส่วน Plug-in V-Ray ด้วย จะเพิ่มเป็นอีก 5 ครั้ง(+15 ชม.) / +6900 บาท)  พิเศษ หากกรณีผู้เรียนนำ Notebook ของตนมาเอง(เรียนที่สตูดิโอ สุราษฎร์ฯ) จะได้รับส่วนลดพิเศษ 1000! บาท

  * หมายเหตุ : กรุณาเช็คเสปคหรือคุณสมบัติของ Notebook ตัวเอง สำหรับเรียน (ปรึกษาเช็คกับทางสตูดิโอก่อนได้) เพื่อให้แน่ใจว่า Notebook ที่มีนั้น เหมาะต่อการนำมาใช้ในการเรียนกับหลักสูตรนั้นๆหรือไม่ เพื่อความราบรื่นในการเรียนการสอนต่อไป *ส่วนใหญ่ ถ้าเครื่องไม่เก่าเกินไป(ไม่เกิน 5 ปี) ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับใช้เรียนใดๆ)


 3. ดำเนินการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรต่อไป