วิธีการสมัครเรียน และขั้นตอนการจองเวลา 1. โทรแจ้งความประสงค์สมัครเรียน ในหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อจองคิว/ล็อค วันและรอบเวลา ที่ผู้เรียนสะดวก

  มือถือ : 081 494 4670 หรือ 097 205 8155 (8.30 น. - 19.30 น.) หรือ Line ID : siligon

  ปกติเวลาเรียนในแต่ละวัน สามารถแบ่งเป็น 3 รอบหลักๆ ตามตารางด้านล่างนี้ (*สามารถเลือกเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งของวันที่ต้องการเรียน ตามผู้เรียนสะดวก)

  * หรือหากมีกรณีจำเป็น สามารถปรับรอบเวลานอกเหนือจากที่กำหนดในตารางนี้ก็ได้ ให้แจ้งเป็นกรณีพิเศษ

  9.00-12.00 พักเที่ยง 1 ชม. 13.00-16.00 พัก 30 นาที 16.30-19.30

  * ทุกหลักสูตรเรียนจำนวน 7 ครั้ง(21 ชม.), ครั้งละ 3 ชั่วโมง ( ดู หลักสูตร ต่างๆ )


 2. ชำระเงินค่าอบรม


 3. ดำเนินการเรียนการสอนเป็นครั้งๆไป จนจบหลักสูตรต่อไป