บริการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก-มัลติมีเดีย : รายละเอียดหลักสูตรโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดสอนทุกหลักสูตร เรียนจำนวน 7 ครั้ง โดยเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง
(รวมทั้งสิ้น= 21 ชม.)

อัตราค่าอบรม และโปรโมชั่นพิเศษ เลื่อนดูด้านล่าง

จากที่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงงานสร้างสรรรค์สื่อกราฟิก/มัลติมีเดียหลากหลายประเภท บวกทั้งมีประสบการณ์ในการสอน (*เป็น อ.พิเศษมหาวิทยาลัย, สถาบันเอกชน, หน่วยงานต่างๆ) จึงมั่นใจได้ว่าการมาฝึกอบรมกับวิทยากร Siligon คือการเรียนกับผู้มีประสบการณ์ในสายงานคอมพิวเตอร์กราฟิก/มัลติมีเดียโดยตรงจริงๆ

หลักสูตร : 3DS Max ... (+Plug-in V-Ray เพิ่มเติมได้)
สร้างชิ้นงาน 3D Model และ 3D Animation สำหรับพรีเซนต์ฯ งานเชิงสถาปัตยกรรม,ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ รวมทั้งสำหรับประกอบสื่อรายการ TV, สื่อ Video Presentation และ Digital Multimedia ต่างๆ

  คลิกดู (เปิด/ปิด) : หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร 3DS Max โดยสังเขป

* หัวข้อเนื้อหาโดยย่อ ณ ที่นี้ แสดงพอให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ยังมีเนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอีกมากมาย อย่าเพิ่งกังวลกับบางคำศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ เมื่อได้เรียนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ่มแจ้ง-ใช้งานได้แน่นอน


ครั้งที่ 1 : เรียนรู้ เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม 3dsmax

• กลุ่มเครื่องมือสร้างวัตถุพื้นฐาน (Primitives) และวัตถุสำเร็จรูปทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ (AEC Extended)
• ทำความรู้จักกับระบบหน้าจอ 3DS Max (UI) และกลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอต่างๆ อาทิ Pan, Zoom, Rotate
• กลุ่มเครื่องมือปรับแต่งวัตถุ อาทิ Move, Scale, Rotate
• การปรับแต่งวัตถุพื้นฐานจาก Modifiers และ Parameters

ครั้งที่ 2 : การสร้างวัตถุ 2D(Shapes) ให้กลายเป็น 3D(Geometry)
• สร้างวัตถุในกลุ่ม Shapes
• การใช้ Modifiers สำหรับแปลวัตถุแบบ 2D เป็น 3D
• การสร้างวัตถุแบบ Compound Object เพื่อสร้างวัตถุ 3D ที่ซับซ้อน

ครั้งที่ 3 : การปรับแต่งวัตถุ 3D ในรูปแบบต่างๆ
• เรียนรู้การปรับรูปทรง 3D ที่มีรายละเอียดซับซ้อบยิ่งขึ้นด้วยเทคนิค Polygon(Edit Poly)
• แนะนำการปรับแต่งรูปทรงวัตถุ 3D ด้วยวิธีการสำเร็จรูปอย่างรวดเร็วแบบต่างๆจาก Modifiers

ครั้งที่ 4 : เครื่องมือช่วยในการสร้างงานให้ แม่นยำ-ถูกต้อง-รวดเร็ว
• ระบบแกนหมุนแบบต่างๆ(Pivot)
• การโคลนวัตถุแบบต่างๆ อาทิ Clone, Array, Spacing Tool ฯลฯ
• ระบบการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุต่อวัตถุ(Link)

ครั้งที่ 5 : การจัดการวัสดุและพื้นผิว(Material)
• การสร้างวัสดุให้วัตถุแบบต่าง อาทิ โลหะ พลาสติก ไม้ ปูน น้ำ ฯลฯ
• การกำหนดลวดลายให้พื้นผิว(Texture)
• การใช้ Modifiers สำหรับปรับแต่ง-จัดการพื้นผิว (UVW Map และ Unwrap UVW)

ครั้งที่ 6 : การวางมุมกล้อง และการจัดแสง (Camera & Light)
• การสร้างและปรับค่าต่างๆของกล้อง (Camera)
• เรียนรู้แสง(Light) Standard Lights ชนิดต่างๆ
• พื้นฐานเทคนิคการจัดแสง-เงา ให้ภาพออกมาสวยงามและสมจริงด้วย Standard Lights และการประมวลภาพสำเร็จ(Render)
(+แถม Intro แนะนำ Plug-in ตัวเรนเดอร์ยอดนิยม "V-Ray" *อธิบายหลักการใช้งานในภาพกว้างๆ)

ครั้งที่ 7 : พื้นฐานการสร้างงาน 3D Animation และ พื้นฐานการสร้าง Special Effect
• การตั้งค่าพื้นฐานสำคัญก่อนทำ Animation อาทิ Frame Rate หรือ ระบบวิดิโอแบบต่างๆ
• การสร้าง Animation ให้ตัววัตถ ทำความเข้าใจกับระบบการทำงานของ Keyframe
• การสร้าง Animation แบบ Walkthrough (กล้องวิ่งผ่านยังจุดต่างๆ)
• Poppulate สร้างฉากกลุ่มคนสำเร็จรูป

*ถ้าต้องการเพิ่มขยายในส่วน V-ray เนื้อหาคอร์สจะเพิ่มไปอีก 5 ครั้ง (= ทั้งหมด 12 ครั้ง)

*หมายเหตุ

-
ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ

- เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน(หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้)ตามความต้องการของผู้เรียน


หลักสูตร : After Effect
สร้างงาน Motion Graphic - 2D Animation, Compose-ใส่ลูกเล่น Effect ให้วิดีโอ สำหรับประกอบสื่อรายการ TV, สื่อ Video Presentation และ Digital Multimedia ต่างๆ

  คลิกดู (เปิด/ปิด) : หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร After Effect โดยสังเขป

* หัวข้อเนื้อหาโดยย่อ ณ ที่นี้ แสดงพอให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ยังมีเนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอีกมากมาย อย่าเพิ่งกังวลกับบางคำศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ เมื่อได้เรียนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ่มแจ้ง-ใช้งานได้แน่นอน :)


ครั้งที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม After Effect

• ทำความรู้จักกับหน้าจอ After Effect(UI) และกลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอต่างๆ
• รู้จักกับระบบวิดิโอต่างๆ และไฟล์(Footage)ที่สามารถนำมาใช้งานใน After Effect
• Timeline Layer, ระบบ Keyframe และการสร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุ(Animation)

ครั้งที่ 2 : การใช้งาน Effect พื้นฐาน
• วิธีการใช้งาน Effect หมวดพื้นฐานสำคัญๆต่างๆอาทิ หมวดColor Correction, หมวดBlur & Sharpen, หมวดGenerate ฯลฯ
• การ Export ชิ้นงาน Video และ image เป็นไฟล์ รูปแบบต่างๆ
• สร้าง Effect ด้วย Plug-in มืออาชีพยอดนิยม ชุด Trapcode Suite และ Optical Flares

ครั้งที่ 3 : การใช้งานตัวหนังสือ (Text)
• การสร้างตัวหนังสือ(Text)แบบต่างๆ
• การใส่ลูกเล่น Animation สำหรับ Text โดยเฉพาะ
• การใช้ Effect สำเร็จรูปต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาอย่างรวดเร็วและสวยงาม(Effect Presets)

ครั้งที่ 4 : การปรับแต่ง Animation
• การปรับแต่งคุณสมบัติ Footage
• ปรับแต่ง Animation ด้วย Graph Editor
• การใช้งาน Flowchart

ครั้งที่ 5 : ระบบ 3D ใน Aftet Effect
• การเปลี่ยนวัตถุให้เป็นระบบ 3D
• การจัดมุมกล้อง(Camera) สำหรับวัตถุ 3D
• การสร้างแสง(Light) ในฉาก 3D

ครั้งที่ 6 : การตัดฉากหลังใน Footage แบบต่างๆ (Keying)
• การตัดฉากหลังออกจาก Video ที่ถ่ายมาแบบ Blue Screen อย่างแนบเนียน ด้วย Keylight
• การแยกวัตถุออกจากฉากหลังที่มีรายละเอียดซับซ้อนด้วย Roto Brush
• พื้นฐานการใช้งาน Expression ช่วยในการสร้าง Animation ที่มีความซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 7 : การสร้าง Animation ในลักษณะการเขียน หรือ ระบาย (Write on)
• Workshop Write On ด้วยวิธี Stroke Effect
• Workshop Write On ด้วยวิธี Write-on Effect
• การประยุกต์ใช้ Expression การงานลักษณะ Write on


*หมายเหตุ

-
ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ

- เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน(หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้)ตามความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตร : Premiere Pro และ Audition
ตัดต่อวิดิโอ(Video Editing) และ ตัดต่อเสียง(Sound Editing) สำหรับประกอบสื่อรายการ TV, สื่อ Video Presentation และ Digital Multimedia ต่างๆ

   คลิกดู (เปิด/ปิด) : หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร Premiere และ Audition โดยสังเขป

* หัวข้อเนื้อหาโดยย่อ ณ ที่นี้ แสดงพอให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ยังมีเนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอีกมากมาย อย่าเพิ่งกังวลกับบางคำศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ เมื่อได้เรียนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ่มแจ้ง-ใช้งานได้แน่นอน :)

หลักสูตรนี้ ใช้ร่วมกัน 2 โปรแกรมหลัก
(+รวมทั้งโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิดิโอ)

# โปรแกรม Premiere : สำหรับการ ตัดต่อ-ใส่เอฟเฟคไฟล์วิดิโอในรูปแบบต่างๆ

- ทำความเข้าใจเเกี่ยวกับ ไฟล์วิดีโอ(Digital Video) ระบบต่างๆ (HD, PAL, NTSC ฯลฯ)

- การ Capture ไฟล์วิดฺิโอจากกล้อง Digital Video หรือจาก DVD เป็นต้น

- ตัดต่อ-แก้ไข ไฟล์วิดิโอรูปแบบต่างๆ

- การ Key วิดิโอที่ถ่ายแบบ BlueหรือGreen Screen แบบมืออาชีพ

- ใส่ Effect-Compose วิดีโอในรูปแบบต่างๆ

- การสร้างตัวหนังสือ, Title หรือ End Credit ประกอบวิดีโอ

- การส่งออก(Export)ไฟล์วิดิโอ และการแปลงเป็นสื่อวิดิโอรูปแบบต่างๆ เช่น DVD หรือ วิดิโอสำหรับ TV, Web เป็นต้น

- โปรแกรมเสริมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิดิโอ อาทิ ProCoder และ Nero Burn


# โปรแกรม Audition : ตัดต่อ-ใส่เอฟเฟค ไฟล์เสียงในรูปแบบต่างๆ

- ทำความเข้าใจเเกี่ยวกับ ระบบของไฟล์เสียง(Digital Sound)

- ทฤษฎีคลื่นเสียงดิจิตอลเบื้องต้น (Frequency, Sample Rate, Bit Depth เป็นต้น)

- การบันทึกหรือแปปลงไฟล์เสียง จากแผ่น Audio CD, จากไมโครโฟน, หรือจากเสียงภายในคอมเอง

- การ ตัดต่อ-แก้ไข ไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ

- Compose - ใส่ Effect ไฟล์เสียง รวมถึงการใส่ไฟล์เสียงประกอบวิดีโอ(ที่ตัดต่อจาก Premiere เรียบร้อยแล้ว)

- ส่งออก(Export) ไฟล์เสียง และการแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น การสร้าง Audio CD หรือ ไฟล์เสียงนามสกุลต่างๆ อาทิ .mp3 เป็นต้น


*หมายเหตุ

-
ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ

- เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน(หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้)ตามความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตร : Photoshop
ตกแต่ง-ตัดต่อภาพภาพถ่าย(Retouching) ภาพคน, ภาพทิวทัศน์, สร้างภาพกราฟิก, วาดภาพ-ระบายสี(Painting) สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ และงานสื่อดิจิตอล-มัลติมีเดีย ต่างๆ

  คลิกดู (เปิด/ปิด) : หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร Photoshop โดยสังเขป

* หัวข้อเนื้อหาโดยย่อ ณ ที่นี้ แสดงพอให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ยังมีเนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอีกมากมาย อย่าเพิ่งกังวลกับบางคำศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ เมื่อได้เรียนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ่มแจ้ง-ใช้งานได้แน่นอน :)


ครั้งที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshop

• ทำความรู้จักกับหน้าจอ Photoshop(UI) และกลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอต่างๆ
• รู้จักระบบสี และไฟล์รูปภาพแบบต่างๆ รวมถึงระบบ Color Profile
• พื้นฐานการแก้ไขสีภาพถ่ายให้ถูกต้องตามธรรมชาติ(Color Correction)

ครั้งที่ 2 : การปรับแต่งโทนสีของภาพ
• การปรับแต่งสีภาพแบบมืออาชีพด้วย Adjustment ต่างๆ
• เจาะลึกการใช้งาน Layer รูปแบบต่างๆ และพื้นฐานการตัดต่อรูปภาพด้วยวิธี Masking
• พื้นฐานการใช้ Brush ในการตกแต่งภาพคู่กับ Masking

ครั้งที่ 3 : การตัดต่อภาพแบบละเอียดและการแก้ไขจุดตำหนิต่างๆ
• ตัดต่อ หรือ Di-Cut ภาพแบบละเอียดด้วยการ Selection แบบต่างๆคู่กับการใช้ Refine Edge
• แก้ไขจุดตำหนิภาพด้วย Clone Stamp และ Healing Brush
• ปรับแต่งรายละเอียดของภาพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Content-Aware

ครั้งที่ 4 : การจัดการตัวหนังสือ(Text) และการใช้ Brush(+Pencil) สำหรับวาดภาพ-ระบายสี
• การสร้างตัวหนังสือและข้อความแบบต่างๆ(Text)
• การใช้ Vector Path สร้างรูปทรงกราฟิก รวมถึงการใช้ประกอบกับ Text
• เรียนรู้คุณสมบัติของ Brush แบบต่างๆ และ Brush รูปแบบพิเศษอย่าง Mixer Brush หรือ Art History Brush เป็นต้น

ครั้งที่ 5 : การใส่ Filter สำหรับการปรับแต่งภาพ และใส่ Effect พิเศษต่างๆ
• การประยุกต์ใช้งาน Filter ชุด Blur-Sharpen ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสร้างBokehด้วยLens blur, การปรับขอบด้วย High-Pass เป็นต้น
• การใช้ Lens Correction ในการแก้ไขการบิดเบี้ยวอันเกิดจาก Lens ของกล้องถ่ายรูป
• การใช้ Effect สำเร็จรูปจาก Actions รวมถึงการเก็บชุด Effect ต่างๆไว้ใช้งานกับไฟล์ภาพอื่นๆ

ครั้งที่ 6 : การสร้างและจัดการภาพวิว แบบมุมกว้าง หรือ Panorama
• การต่อภาพถ่ายแบบมุมกว้าง Panorama อย่างแนบเนี่ยน
• การสร้าง Effect แบบ Panorama 360 ให้ภาพ
• การแต่งภาพถ่ายแบบ HDR (High Dynamic Range) หรือ ภาพที่ชัดทุกรายละเอียด

ครั้งที่ 7 : การแต่งภาพบุคคล(Portrait)และ การ Print และการ Save ไฟล์ภาพเพื่อใช้กับสื่อ เว็บ-วิดิโอ ฯลฯ
• Workshop : ตัวอย่างกรณีศึกษา ภาพ Portrait Techniques แบบภาพถ่ายของช่างภาพมืออาชีพในลักษณะต่างๆ อาทิ ภาพลักษณะ Fashion Cross Process, ภาพขาวดำ Digital Infrared, ภาพ Retro Style , การปรับแต่งสัดส่วน(ใบหน้า แขนขา ลดพุง ฯลฯ) เป็นต้น
• การใช้เครื่องมือ Slice ในการหั่นภาพเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในงานเว็บ
• การ Save ภาพสำหรับงานสิ่งพิมพ์ หรืองานประเภทอื่น วิดิโอ, เว็บ ฯลฯ
• การสร้างภาพแบบ Animation ใน Photshop


*หมายเหตุ

-
ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ

- เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน(หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้)ตามความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตร : illustrator
สร้างภาพกราฟิก - UI/IX ดีไซน์ - วางเลเอาท์กราฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ นามบัตร/การ์ด, โลโก้, โบรชัวร์, โปสเตอร์, ป้ายแบนเนอร์, หนังสือ/อัลบั้ม ฯลฯ

   คลิกดู (เปิด/ปิด) : หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร illustrator โดยสังเขป

* หัวข้อเนื้อหาโดยย่อ ณ ที่นี้ แสดงพอให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ยังมีเนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอีกมากมาย อย่าเพิ่งกังวลกับบางคำศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ เมื่อได้เรียนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ่มแจ้ง-ใช้งานได้แน่นอน :)


ครั้งที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม illustrator

• ทำความรู้จักกับหน้าจอ illustrator(UI) และกลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอต่างๆ
• เริ่มต้นชิ้นงานใหม่ ทำความเข้าใจกับระบบ Art Board
• การใช้เครื่องมือพื้นฐานวาดภาพ-สร้างภาพกราฟิก และการใช้งาน Layer

ครั้งที่ 2 : การจัดตำแหน่งวัตถุ
• การปรับแต่งวัตถุด้วยเครื่องมือต่างๆในชุด Transform
• การจัดลำดับและระเบียบตำแหน่งของวัตถุด้วยเครืองมือ Arrange และ Align
• การ Copy, Group และ Isolate วัตถุในรูปแบบต่างๆ

ครั้งที่ 3 : การปรับแต่งสี และรูปทรงวัตถุ
• การใช้ Gradient สร้างเฉดสีในวัตถุ
• การสร้าง Pattern ด้วยวิธี Fill Pattern
• การใช้ Pathfinder ควบคู่กับการปรัีบแต่งสีด้วย Live Paint Bucket

ครั้งที่ 4 : การสร้าง-ตัวหนังสือ และการปรับแต่งไฟล์รูปภาพ(Raster)
• การสร้างตัวหนังสือและข้อความแบบต่างๆ(Text) อาทิ Type on a path, Area Type เป็นต้น
• การปรับแต่งและใส่ Effect สำหรับไฟล์รูปภาพ

ครั้งที่ 5 : การวาดภาพด้วย Brush และ Symbol การประยุกต์ใช้ Effect ต่างๆ สำหรับวัตถุแบบ Vector
• การใช้ PaintBrush, Blob Brush และ Pencil สำหรับวาดภาพ
• สร้างภาพแบบกลุ่มด้วย Symbol Sprayer
• การใส่ Effect ต่างๆให้วัตถุและการแก้ไขปรับแต่งแบบมืออาชีพใน Appearance
• การสร้างรูปทรงระหว่างวัตถุด้วย BlendTools

ครั้งที่ 6 : การวาดภาพกราฟิกแบบ Mesh และ Prespective และ การ Print และการ Save งานนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ
• การวาดภาพกราฟิกที่มีรายละเอียดซับซ้อน ด้วยการไล่สีอย่างยืดหยุ่นด้วยเทคนิค Mesh
• การ Print งานจาก Art Board
• การ Save งานสำหรับเป็นไฟล์ต่างๆสำหรับส่งพิมพ์

ครั้งที่ 7 : การใช้งานร่วมกันโปรแกรม Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ
• ความแตกต่างระหว่าง Illustrator และ Photoshop และการใช้งานร่วมกันสำหรับงานกราฟฟิก-สิ่งพิมพ์
• การ Save/Export ชิ้นงานสำหรับสำหรับส่งพิมพ์ หรือ เป็นดิจิตอล/e-book(.pdf)
• การ export ไฟล์ ไปใช้งานกับงานหรือโปรแกรมอื่นๆ อาทิ งาน Web และงาน Video


*หมายเหตุ

-
ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ

- เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน(หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้)ตามความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตร : AutoCAD
เขียนแบบ-สร้างแบบพิมพ์เขียว สำหรับงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

  คลิกดู (เปิด/ปิด) : หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร AutoCAD โดยสังเขป

* หัวข้อเนื้อหาโดยย่อ ณ ที่นี้ แสดงพอให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ยังมีเนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอีกมากมาย อย่าเพิ่งกังวลกับบางคำศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ เมื่อได้เรียนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ่มแจ้ง-ใช้งานได้แน่นอน :)


ครั้งที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม AutoCAD

• ทำความรู้จักกับหน้าจอ AutoCAD(UI) และกลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอต่างๆ
• รู้จักกับระบบCoordinate และ การสร้างวัตถุพื้นฐาน
• พื้นฐานเคลื่อนย้าย - ปรังแต่ง - ลบวัตถุอย่างรวดเร็ว

ครั้งที่ 2 : การตั้งค่าสำคัญต่างๆและเครื่องมือช่วยในการเขียนแบบให้ถูกต้อง-แม่นยำ-รวดเร็ว
• สิ่งที่ควรตั้งค่าก่อนลงมือเขียนแบบชิ้นงาน อาทิ Limits, Unit ฯลฯ
• การควมคุมพื้นที่ทำงาน Zoom - Pan
• เครื่องมือช่วยในการเขียนแบบอย่างถูกต้องแม่นยำ เช่นการ Snap รูปแบบต่างๆ

ครั้งที่ 3 : การปรับแต่ง-จัดการวัตถุ
• เรียนรู้การใช้งาน Layer เพื่อช่วยให้งานเขียนแบบเป็นระบบ และแก้ไขได้ง่ายในภายหลัง
• การปรับรูปแบบของเส้นในลักษณะต่างๆ (Line Type)
• การจัดตำหน่งและแก้ไขวัตถุด้วยชุดคำสั่ง Modify ต่างๆ

ครั้งที่ 4 : การสร้างตัวหนังสือ(Text) และการจัดการวัตถุแบบกลุ่ม(Block)
• การสร้างตัวหนังสือและข้อความแบบต่างๆ(Text)
• การจัดการตัวหนังสือโดยใช้เครืองมือ Define Attributes
• การสร้างกลุ่มวัตถุให้เป็น Block เพื่อเก็บไว้ใช้งานซ้ำต่อไป

ครั้งที่ 5 : ระบบ Model Space และ Paper Space
• การจัดการ Layout ของชิ้นงานเขียนแบบ
• การจัดการวางงานเขียนแบบในรูปแบบ Viewport ใน Paper Space
• การกำหนด Scale ที่แน่นอนให้ชิ้นงานเขียนแบบใน Viewport

ครั้งที่ 6 : การสร้าง Template ไว้ใช้งาน
• การใช้งาน Dynamic Block
• ใช้ วัตถุ หรือ Tenplete สำเร็จรูปจาก Tool Palletes
• ใช้งาน Tool Palletes ร่วมกับ Design Center

ครั้งที่ 7 : การใช้ Dimension และการจัดการ Annotation และการ Plot หรือ Print ชิ้นงาน
• การสร้าง และจัดการแก้ไข เส้นบอกขนาด(Dimension) รูปแบบต่างๆ
• การจัดการสัดส่วนตัวหนังสือ-ข้อความให้เหมาะสมกับขนาดหน้ากระดาษ(Annotative Scale)
• การ Plot หรือ Print ชิ้นงานเขียนแบบออกมาให้ Scale ถูกต้องบนหน้ากระดาษจริง
• การ Plot ชิ้นงานในรูปแบบไฟล์งานเขียนแบบดิจิตอล(.PDF และ .DWF)


*หมายเหตุ

-
ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ

- เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน(หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้)ตามความต้องการของผู้เรียน

หลักสูตร : Dreamweaver
สร้าง Webpage-Website ทั้งระบบ ตั้งแต่การเช่าHost, การออกแบบ-วางเลเอาท์, ไปจนถึงอัพโหลดเผยแพร่บน Internet

   คลิกดู (เปิด/ปิด) : หัวข้อเนื้อหาหลักสูตร Dreamweaver โดยสังเขป

* หัวข้อเนื้อหาโดยย่อ ณ ที่นี้ แสดงพอให้เห็นภาพรวมเท่านั้น ยังมีเนื้อหาปลีกย่อยอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอีกมากมาย อย่าเพิ่งกังวลกับบางคำศัพท์เทคนิคเฉพาะต่างๆ เมื่อได้เรียนจบหลักสูตรแล้วทุกอย่างจะกระจ่างแจ่มแจ้ง-ใช้งานได้แน่นอน :)


ครั้งที่ 1 : เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Dreamweaver

• ทำความรู้จักกับหน้าจอ Dreamweaver(UI) และกลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอต่างๆ
• ทำความเข้าใจกับระบบ Webhost หรือ Server ที่เก็บข้อมูลเว็บบน Internet
• การจัดการกับตัวหนังสือหรือข้อความ(Text) ในระบบของ Internet และพื้นฐาน CSS (Cascading Style Sheet)

ครั้งที่ 2 : การจัดการไฟล์รูปภาพ(Image) สำหรับประกอบหน้าเว็บ
• ความรู้เกี่ยวกับรูปภาพที่เหมาะสมแบบต่างๆบนเว็บ
• การนำไฟล์็รูปภาพประกอบหน้าเว็บในรูปแบบต่างๆ
• พื้นฐาน Photoshop ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรูปภาพสำหรับงานเว็บโดยเฉพาะ

ครั้งที่ 3 : การใช้งาน CSS และ ตาราง(Table)
• ทำความเข้าใจกับระบบการทำงานของ CSS
• การสร้าง CSS เก็บไว้ใช้งานกับหน้าเว็บอื่นๆ และการปรับแต่งแก้ไข
• การสร้างและการปรับแต่งแก้ไขตาราง(Table)

ครั้งที่ 4 : Link เชื่อมโยงหน้าเว็บแบบต่างๆ และการวาง Layout หน้าเว็บ
• เรียนรู้รูปแบบการ Link เชื่อมโยงหน้าเว็บในลักษณะต่างๆ
• การสร้าง Layout เว็บโดยใช้ระบบ Frameset
• การสร้าง Form รูปแบบต่างๆประกอบหน้าเว็บ

ครั้งที่ 5 : วาง Layout หน้าเว็บแบบมืออาชีพด้วย Div Tag และการนำ Flash Animation มาประกอบเว็บ
• ทำความเข้าใจกับระบบของ Div tag
• การใช้งาน Div Tag ในการสร้าง Layout หน้าเว็บ ร่วมกับ CSS
• การนำไฟล์ Flash Animation รวมถึงไฟล์วิดิโอมาใช้ประกอบหน้าเว็บ

ครั้งที่ 6 : การ Upload เว็บที่สร้างสมบูรณ์แล้ว
• การตั้งค่าต่างๆของ Server หรือ Web Host ด้วย Manage Site และการ Upload เผยแพร่สู่ Internet
• พื้นฐานการโปรโมทเว็บให้สามารถค้นหาเจอได้ง่ายขึ้นโดยผ่าน Goolge และ Sanook
• การสร้าง Favicon เพื่อเป็นที่เว็บสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ครั้งที่ 7 : การใช้ Spry เพิ่มลูกเล่นองค์ประกอบให้หน้าเว็บ
• ทำความรู้จักกับระบบ Spry อันเกี่ยวเนื่องกับ CSS
• การใช้งานและปรับแต่ง Spry สำเร็จรูปที่น่าสนใจบางตัวอาทิ Spry Collapsible Panel


*หมายเหตุ

-
ในแต่ละรอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนั้นๆ แต่ยังคงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ โดยการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการฝึกทดลองทำแบบฝึกหัดประกอบด้วยเสมอ

- เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยน(หรือเน้นเฉพาะบางเรื่องเป็นพิเศษได้)ตามความต้องการของผู้เรียนอัตราค่าอบรม:

เรียนสดแบบออนไลน์ เรียนเดี่ยว : 6,800 บาท / ต่อหนึ่งหลักสูตร (21 ชม.)
*สมัครเรียนแบบกลุ่มพร้อมกันกับเพื่อน 2 ท่าน ขึ้นไป ลดอีกเหลือเพียงคนละ 5,500 บาท /หลักสูตร

*โดยจะขอมัดจำกึ่งหนึ่งก่อน เพื่อจอง-ล็อครอบวัน/เวลาที่ต้องการไว้ให้ก่อน แล้วจึงค่อยจ่ายส่วนที่เหลือในวันเริ่มเรียนต่อไป

*เฉพาะ 3DS Max เรียนปกติ 7 ครั้ง(21 ชม.) ถ้าเพิ่มในส่วน V-Ray ด้วย จะเพิ่มเป็นอีก 5 ครั้ง(+อีก15 ชม.) = 36 ชม. / +5500 บาท


* หมายเหตุ : เช็คสเปคหรือคุณสมบัติ Notebook ที่จะใช้สำหรับเรียน โดยโทรปรึกษากับทางสตูดิโอก่อนได้ เพื่อความแน่ใจและเพื่อความราบรื่นในการเรียนการสอนต่อไป *เบื้องต้น ส่วนใหญ่ถ้าเครื่องไม่เก่าเกินไป(ไม่เกิน 5 ปี) ก็มักไม่มีปัญหาสำหรับใช้เรียนใดๆ

* ทุกหลักสูตรผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นๆมาก่อน แต่ควรมีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั่วๆไปบ้าง (Windows หรือ Mac) (หรือหากประสงค์จะเรียนหลักสูตรพิเศษ ปูพื้นฐานการใช้งานคอมฯทั่วๆไปก่อน ก็สามารถแจ้งได้)

ทุกหลักสูตรมีแจก Sheet ประกอบ เอกสารดิจิตอล(pdf) ในการเรียนแต่ละครั้ง โดยใน Sheet จะประกอบไปด้วยรูปภาพ-เครื่องมือหลักๆของโปรแกรม และมีคำอธิบายเฉพาะส่วนที่สำคัญหลักๆเท่านั้น (*แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดทุกเครื่องมือ ในลักษณะหนังสืออ้างอิงใดๆ ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของ Sheet ก็เพียงเป็นตัวช่วยเสริมให้ผู้เรียนลำดับการเรียนเนื้อหาหัวข้อ และรวมถึงการกลับไปทบทวนได้สะดวกยิ่งขึ้น)

* สำหรับ สถาบันการศึกษา หรือ องค์กร, หน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆ ฯลฯ : สามารถให้บริการเป็นวิทยากรพิเศษ ทั้งออนไลน์ หรือ นอกสถานที่-จังหวัดอื่นๆได้ทั่วไทย ( *และสามารถปรับรูปแบบหลักสูตร, ระยะเวลา หรือปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับโครงการอบรมเกี่ยวเนื่องนั้นๆได้ )